Auri

Tal com indica la llegenda del revers, aquesta moneda forma part d’una sèrie de monedes antigues que Trajà va restaurar reconeixent en aquestes peces un valor històric que testimoniava tant la història de Roma com els motius de la seva grandesa. Aquesta moneda en particular recorda que l’Imperi romà fou fundat per Juli Cèsar, descendent […]

Llegir-ne més

Auri

Tal com indica la llegenda del revers, aquesta moneda forma part d’una sèrie de monedes antigues que Trajà va restaurar reconeixent en aquestes peces un valor històric que testimoniava tant la història de Roma com els motius de la seva grandesa. Aquesta moneda en particular recorda la victoriosa campanya de Vespasià a Orient per a […]

Llegir-ne més