Consta d’una esfera gran de cara al públic i d’una esfera menor interior, dirigida al despatx.

Any circa 1900

Rellotge públic d’estació de tren, fàbrica o mercat, 208 x 58 x 58 cm