Àmbit laboral i control d’assistència i puntualitat dels treballadors. Fusta, metall i esfera ceràmica.

1844 – El matemàtic i científic anglès Charles Babbage (1792-1871), un dels pares de les computadores i precursor de l’organització científica del treball (taylorisme), inventà un rellotge de fitxar mecànic.

Final segle XIX

Rellotge laboral, 87 x 37 x 29 cm