Artista atípic i d’avantguarda, desenvolupà la seva obra dins de diferents “ismes” sense veure’s obligat a militar en cap moviment d’avantguarda específic. Sintetitza diverses avantguardes, des del llenguatge cubista fins al constructivista, el futurista, el superrealisme i l’abstracció geomètrica.
Els seus referents principals varen ser la pintura metafísica de Giorgio de Chirico i Torres-Garcia. Les seves aportacions més importants les va fer en l’àmbit metafísic -tan poc conreat a Catalunya- amb escenes quotidianes de famílies, obrers, passejants i oficinistes.

Oli sobre tela

46x55 cm

Joan Sandalinas, 1889 - 1967